ELVI franšīze tiek piedāvāta tiem veikaliem, kuri atbilst SIA ELVI Latvija noteiktām pamatprasībām un ir ieguvuši pozitīvu sākotnējo novērtējumu. 

Lai kļūtu par ELVI franšīzes ņēmēju, ir jānoslēdz sadarbības un franšīzes līgumus par attiecīgā veikala izveidi un darbības uzsākšanu ar ELVI zīmolu.

Lai veikala ELVI finanšu plāns būtu ar minimālu kļūdas procentu un zemu riska pakāpi, potenciālā veikala tālākā analīzē tiek izmantota daudzpakāpju vietas izvērtēšanas sistēma. Veikala ELVI zīmols var tikt piešķirts tikai tiem veikaliem, par kuru veiksmīgu darbību ir iegūta objektīva pārliecība. Šo pārliecību sniedz veikala biznesa plāns un/vai pamatots tā darbības finanšu aprēķins.

Ja veikals jau darbojas, bet bez zīmola ELVI, nepieciešamās sākuma investīcijas, visticamāk, būs ievērojami zemākas nekā pilnīgi jauna veikala iekārtošanas gadījumā. SIA ELVI Latvija speciālisti veic individuālu esošā veikala apsekošanu un nosaka minimālos nepieciešamos ieguldījumus veikala atvēršanai ar ELVI zīmolu.

Šobrīd SIA ELVI Latvija ir ieviesusi jaunu sadarbības modeli ar franšīzes ņēmējiem, proti, ja Jūs vēlaties izveidot veikalu ar ELVI zīmolu, bet ir nepieciešams atbalsts tā darbības izvērtēšanā vai potenciālā veikala vietas atrašanā, pēc SIA ELVI Latvija un franšīzes ņēmēja akcepta, piedāvājam noslēgt sadarbības līgumu, kas nodrošinās abpusēju konfidencialitāti, un mūsu speciālistu konsultācijas Jūsu nākotnes plānu īstenošanai. Šis līgums neparedz franšīzes ņēmēja finansiālus ieguldījumus.

Ja Jūs vēlaties noslēgt sadarbības līgumu, sazinieties ar SIA ELVI Latvija tīkla attīstības daļu, lai pārrunātu sadarbības līguma noslēgšanas iespējas.