Franšīze ir preču un pakalpojumu izplatīšanas metode, partnerattiecību veids ar precīzi formulētiem pienākumiem un tiesībām starp franšīzes devēju jeb kompāniju un franšīzes ņēmēju jeb fizisku personu vai uzņēmumu, kas pērk nosaukuma, biznesa ideju un preču zīmes lietošanas tiesības.

Franšīzes popularitāti uzņēmēju vidū nosaka sadarbības modeļa izdevīgums abām iesaistītajām pusēm. Franšīzes ņēmējs iegūst iespēju izmantot savā darbā pazīstamu uzņēmuma nosaukumu, reputāciju, produktus, mārketinga tehnoloģijas, atbalsta mehānismus; visu to, ko varētu raksturot ar jēdzienu know-how. Papildus franšīzes ņēmējs iegūst iespēju darboties prestižā biznesā, izvairoties no iesācējiem raksturīgām kļūdām un veiksmīgi konkurēt ar citiem uzņēmumiem. 

Pasaulē franšīze tiek uzskatīta par daudz drošāku biznesa formu, salīdzinājumā ar mazo un vidējo uzņēmumu darbību.