9428361
piemēram, 15.08.1988

* Obligāti sniedzamā informācija. Personas dati tiks izmantoti ELVI klientu lojalitātes programmas datu sistēmas ietvaros un apstrādāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosūtot aizpildītu pieteikumu, Tu apstiprini, ka visi norādītie personas dati ir pareizi un Tu piekrīti piedalīties ELVI lojalitātes programmā atbilstoši programmas noteikumiem un šajā anketā norādītajai informācijai.