Dalies!

  • Lai saņemtu klienta karti, tā ir jāiegādās ELVI veikalā par 1,00 EUR.
  • Atlaides ar ELVI klienta karti var izmantot veikalos ELVI visā Latvijā, izņemot tos, kuru nosaukumā un logo ir apzīmējums “Mazais ELVI”. Klientu atbalsta programmā piedalās lielākā daļa veikalu ELVI, bet, tā kā ir daži veikali, kur klientu kartes tehnisku iemeslu dēļ pagaidām neapkalpo, par to, vai karte šai veikalā ir derīga, liecinās informatīvi materiāli un norādes veikalā.
  • Lai saņemtu atlaidi, klienta karti jāuzrāda pirms norēķināšanās par pirkumu.
  • To, kādām precēm tiek piemērotas atlaides ar klienta karti, nosaka ELVI – tā ir 2% atlaide visām precēm, kam nav piemērotas akcijas cenas, taču ELVI patur tiesības mainīt klientu kartes atlaižu politiku, par to informējot pircējus tirdzniecības vietās. Atlaides neattiecas uz mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm, tabakas izstrādājumiem, dāvanu kartēm, klientu kartēm, preses izdevumiem un nocenotām precēm.

 

Klienta karte ir ELVI īpašums, tāpēc par nozagtām, bojātām vai pazaudētām kartēm lūdzam ziņot veikala administrācijai vai ELVI centrālajam birojam.