Dalies!

Nacionālā pārtikas mazumtirdzniecības tīklā ELVI ieviesti dažādi pielāgojumi klientu un darbinieku aizsardzībai – kases zonā izvietotas organiskā stikla aizsargbarjeras, veikalu vidē – grīdas uzlīmes un informatīvi atgādinājumi, kas mudina cilvēkus ievērot distanci un iepirkties atbildīgi, maksāt ar karti un izvairīties no liekas produktu aizskaršanas ar rokām.

SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine stāsta: “ELVI darbojas pēc franšīzes principa apvienojot dažādus mazos un vidējos Latvijas tirdzniecības uzņēmumus, tāpēc atšķirīgos veikalos ir dažādi risinājumi, bet neatkarīgi no tā veikali ir pielāgoti darbam ārkārtas situācijā, lai gan mūsu klientiem, gan darbiniekiem garantētu augstākā līmeņa drošību.”

Veikalos ELVI ir gan aizsargbarjeras, gan vizuālas norādes ar atgādinājumu par distances ievērošanu, tāpat kasu monitoros ir paziņojumi par svarīgākajiem drošības pasākumiem. Uz grīdas gan kasu zonā, gan veikala vidē ir norādes par 2m attālumu, kas palīdz orientēties veikalā. Tādi paši pasākumi tiek ieviesti arī mazajos veikalos, kur tirdzniecības zāle nepārsniedz 100 kvadrātmetrus. Darbinieki, kas to vēlas, var apkalpot klientus gumijas cimdos. Pastiprinot sanitāro normu ievērošanu, veikali tiek biežāk tīrīti un dezinficēti, daudzos veikalos dezinfekcijas līdzekļi pieejami arī klientiem.

ELVI dati apliecina – veikali atrodas dažādās apdzīvotās vietās, kur ļoti atšķiras arī iedzīvotāju blīvums, vecumstruktūra un paradumi, tāpēc pagaidām nav lietderīgi ieviest pircēju plūsmas dalīšanu, konkrētas iepirkšanās stundas atvēlot senioriem kādas citas vecuma grupas klientiem. “Atsevišķās apdzīvotās vietās tas varētu novest pie nevajadzīgas pircēju drūzmēšanās vienā laikā un tukšiem veikaliem citās stundās, tāpēc šobrīd ELVI darbu turpinās ierastajā ritmā, lai pircēji paši varētu izvēlēties sev ērtāko iepirkšanās laiku. Daži veikali ir lēmuši par darba laika izmaiņām, tomēr vairumā veikalu pagaidām strādāsim ierastajā ritmā, lai kopējo pircēju plūsmu sadalītu iespējami ilgākā laika posmā un izvairītos no pārlieku lielas cilvēku koncentrēšanās vienā laikā,” stāsta L.Vārtukapteine.